D.A.R.W.I.N

Cele umożliwienia grzybom wolnej i nieskrępowanej kolonizacji obszaroow naszego poo landu, zrobi niech każdy kto czuje potrzebę rzeczy następującą. Przy okazji wyjazdu wyswobodzonego najbliższego w rejony nowe - niekoniecznie obarczone zachciankiem szybkiego w nie powroocenia - niech zabierze w pełni skolonizowany słoiczek grzybni, gatunecku dowolnego i niechy w sprzyjających rozwojowi grzyboow warunkach, słoicek ten wypróżni w ściółkę (łąkową tudzieży leśną, najlepiej niemiejską subtelnie ocienioną, nienasłonecznioną), by sobie gripSony wyrosły. Celem akcji jest danie grzybom tak zwanego wolnego trzonu (z ludzkiego - wolnej ręki), by mogły zasiedlić dany rejonik niekoniecznie obawiając się ludzkiej paszczęki psychy nienasyconej, gdyży przy niemożliwości powroocenia w rejonik zaszczepiony nie będzie im grozić szamunek. Dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo, że nasz kochany PooLand (w wolnym tłum. KupLand lub Kraina Kupci:)), zarośnie nową botanicznością, którą wnooki naszych wnooków będą jakosi spałaszowić mogli w grzyboow odwdzięce, za uwolnienie im trzonoow, a z drugiej strony grzybom też się cosi od życia przecieży należy ;)

Akcję przeprowadzamy pod kryptonimem D.A.R.W.I.N - co w dosłownym skrócie miało by znaczyć:

"Dobrowolna Akcja Ruchu Wolontarialnego Inokulacji Nieodwzajemnionej"

gdyż przy zapotrzebowaniu ewolucji na tak zwany protas przyswajalny, po rozpadzie rezultującym w Pro Tas, czyli zmaxymalizowane dążenie chęci do przetasowania istoty stworzenia celem zróżnicowania wsiebnego, dodajemy jej nowe elementy do tejże tasowanki, chcąc tym samym złożyć chołd patronowi, który pięknicnie niniejsze zjawisko ProTasu zwerbalizowił.

Akcja nie jest przeznaczona dla nienasyconych początkowiczów, lecz dla psylocybian szacuneczkownych, przesyconych darem grzyba naszego kosmicznego, którzy w odwdzięce za jego hojność, wolność należną przywroocić mu pragną na terytoryi nowej :).

Kto chce wziąć udział niech bierze, kto nie chce też nie moosi, lecz wiedzieć należy, że uczestnik ktoory wyswobodzał będzie gatunecek, robi to w stopniu inkognitywnym, czyli nadana mu zostaje taka właśnie ranga, znaczy się wysfobadzacza inkognitywnego. Oznacza to że robi to tylko dla rodzaju grzybnego bez potrzeby pochwałki międzyludzikowej. Każdy uczestnik inkognitywny może przejść w stadium wysbobadzacza kognitywnego, co oznacza, że o wyswobodzeniu gatunecku informuje nas celem odnotowania tegoż ruchu w archiwum grzybowym, (przy czym ważne jest by nie informować o swoich grządkach konsumpcyjnych gdyż przy zwiększonym stopniu ich konsumpcyjności, wyswobadzalność gatunku praktycznie zerową się staje). Miałoby to na celu stworzenie mapy POTENCJALNEGO występowania określonych gatunków Psilocybe w KupLandzie, przy optymistycznym założeniu, że każde wyswobodzenie rezultuje jednoprocentowym prawdopodobieństwem zadomowienia gatunku.


Poniżej szacunkowe mapki występowania psilocybe w polszy. Obszary zaznaczone to terytoria, w których centrum przeprowadzono akcję DARWIN. Obszar jest tym bardziej powiększony im mniej potencjalnych ognisk zapalnych zostało wprowadzonych w ramach akcji.

Każdy kto zechce podarować jedną ze swych nadwornych grządek na rzecz akcji, z której jedyną korzyść odniosą gatunki grzybów enteogennych, przy jednoczesnej chęci uczestnictwa kognitywnego, znaczit jawnie-poznawczo-badawczego, niech wyśle swój mianownik i przybliżone współrzędne geograficzne grządki (lub nazwę najbliższej miejscowości) na maila cjuchu.


Akcja 2012 by frs

Jarne Gody


Chcąc uczcić należycie święto Jaryły postanowiliśmy złożyć ofiarę naszej matce ziemi w postaci grzybów w zbożu zasiedziałych inaczej grzybnią zwanych zamorskiej odmiany B+. W tym celu udaliśmy się na łąki leżące opodal starego słowiańskiego grodu Łodzią zwanego.W tej oto pięknej okolicy dwa ołtarze w postacie dołków niewielkich uczyniliśmy a następnie ofiary w nie złożywszy modły dziękczynne ku Jaryły chwale a na pohybel Marzanny żeśmy uczynili.Tak oto podziękowawszy za obfite dary jakie zesłali bogowie przeszłego lata do domostwa się udaliśmy aby dalej świętować odejście zimy i początek wiosny.

B+ - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonym obszarze 0,1 %
gatunek wprowadzono do krwioobiegu w marcu 2012 przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem frs, w stopniu kognicior młodszy.Akcja 2012 by Vladek

5 + 15 litrów zaszczepionych trocin Psilocybe cyanescens na dwóch spotach.

Psilocybe cyanescens - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonym obszarze 0,1 %
gatunek wprowadzono do krwioobiegu w marcu 2012 przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem Vladek, w stopniu kognicior młodszy.Akcja 2012 by Leopold Staff

Kilka tacek odmiany B+

B+ - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonym obszarze 0,1 %
gatunek wprowadzono do krwioobiegu w styczniu 2012 przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem Leopold Staff, w stopniu kognicior młodszy.Akcja 2010 by Seven

Kilka zużytych tacek i zakażonych słojów, lub innych nieużytków : )

B+ - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonym obszarze 0,1 %
gatunek wprowadzono do krwioobiegu w maju 2010 przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem Seven, w stopniu kognicior młodszy.
Akcja 2007 by cjuchu

Akcja Darwin w roku 2007 przeprowadzona została pod heksagramatycznym patronatem hinduistycznej Wielkiej Yantry.
Dwanaście punktów zbieżnych yantry zostało zaszczepionych odmianą B+.
Tym samym na mapę naszego globu polskiego naniesiony zostaje symbol ochrony, który intencjonalnie łączy wielożywiołowość przejawienia sprowadzając go do ogólno postrzegalnej postaci. Grzyby enteogenne niech czują się w tym wypadku lepiszczem pozwalającym oddzielić i powtóre złączyć, poznane enteogenicznie skonfrontowane składniki Tworzywa w zalążku psychy człowieczej jaką jest egokonfronter.
Ponieważ symbol równoważy - takowe oddziaływanie entegogrzybom symbolicznie nadaje. Tak by ani dobremu, ni złemu koronek nie przydawały i z perspektywy całości wypunktowionej w drobinach światła, koiły słoneczny żar chłodem cienia chmury i trzymały patologiczność wykrzywioną w ryzach karierowiczostwa z dala od zagadnienia dla dobra kandydata małostkowo zmanierowanego.
W intencji zrozumienia poszukiwaczom niech towarzyszą, pieniaczy odpieniają, krętaczy rozkręcają, a na brzegu jeziora siedzi stary góral i drapie się chrustem po piasku.
Ufraktalnione wzmocnienie symbolu w jego prawiczym zwieńczeniu zostało zawarte, tam gdzie intencja niniejsza zapodaną się stała i gdzie proces przypieczętowaniem końcowym zagościł, tak by przyszłym podróżnikom nieświadomość równoważnie nacechowywało.

Symboliczne dane techniczne:
kilogramasz grzybni w treści symbolu 8,5 kg
długość symbolu ~300 km
wysokość symbolu ~400 km
długość pojedynczego ramienia ~100 km
całkowita droga po symbolu 1532 km
numerologiczna wartość długości drogi 11
Mistrzowska wartość długości drogi wzmacnia, tym samym zaintencjonowane oddziaływanie samego symbolu.

B+ - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonych obszarach 1 %
gatunek wprowadzono do krwioobiegu w długi majowy weekend 2007 roku przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem cjuchu, w stopniu kognicior starszy.ufraktalnione wzmocnienie ostatniej współrzędnej pieczęci.

Krótko o samym symbolu:
Heksagram współcześnie kojarzy się przede wszystkim z judaizmem. Widnieje na fladze Izraela. Żydzi znają ja jako tarczę Dawida, często nazywana gwiazda Dawida. W magii heksagram jest znany pod tradycyjna nazwa pieczęci Salomona.. W rzeczywistości wydaje się , że heksagram nie ma żadnego związku z Salomonem, czy Dawidem, a nawet i jego związki z judaizmem okazują się stosunkowo niedawne. przed dwunastym wiekiem nie ma o nim żadnej wzmianki w literaturze żydowskiej a z cała pewnością jako godło został przyjęty dopiero w siedemnastym wieku. Naprawdę symbol ten sięga korzeniami aż po Daleki Wschód, gdzie jest znany jako Wielka Yantra w tantryzmie hinduistycznym. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu symbolizował pradawna samicę istniejąca przed początkiem świata. Wytworzyła ona w sobie nasienie, które wyrosło w ujawniona męskość, reprezentowana przez trójkąt z wierzchołkiem skierowanym ku górze. heksagram symbolizuje połączenie tych dwóch pierwiastków sił. W oryginalnej heksagram pokazywał złączenie męskiego bóstwa z jego żeńska esencja. Na poziomie duchowym heksagram jest najwyższym symbolem zrównoważonej boskości. Heksagram - sześcioramienna gwiazda składająca się z dwóch nałożonych na siebie równobocznych trójkątów. Zawiera w sobie przedstawienie symboliczne czterech żywiołów : Trójkąt skierowany wierzchołkiem w górę wyobraża ogień. Trójkąt z wierzchołkiem skierowanym w dół - wodę. Trójkąt ognia przecięty przez podstawę trójkąta wody oznacza powietrze. Trójkąt wody przecięty przez podstawę trójkąta ognia - ziemię. Całość przedstawiona w ten sposób zawiera w sobie wszystkie żywioły wszechświata. Na czterech bocznych wierzchołkach umieszcza się cztery podstawowe cechy materii : odpowiednio od góry - ciepło / suchość i wilgoć/zimno. W ten sposób otrzymuje się związki między czterema żywiołami i ich cechy, przeciwstawiające się sobie parami. Ogień jest < ciepły > i < suchy >, woda - < wilgotna > i < zimna >, ziemia - < zimna > i < sucha >, powietrze - < wilgotne > i < ciepłe >. W tym wypadku pieczęć Salomona wyraża syntezę przeciwstawnych zjawisk i jedność i złożoność wszechświata. Pieczęć Salomona zawiera również siedem podstawowych metali alchemicznych oraz siedem najważniejszych planet. W centrum umieszcza się złoto i słońce, jako doskonałość do której ma zmierzać każdy proces. Najwyższy wierzchołek to srebro i księżyc. Najniższy - ołów i Saturn. Wierzchołki po prawej stronie, od góry, to miedź i Wenus, oraz rtęć i Merkury. Po lewej, również od góry - żelazo i Mars, wreszcie (l'étain) i Jowisz. Pieczęć Salomona wyraża w ten sposób sprowadzenie niedoskonałego, wielorakiego do doskonałego, jednorodnego. Niektórzy odczytują ten symbol na planie duchowym, jako rodzaj mistycznej drogi, której celem jest przemiana człowieka niedoskonałego, podzielonego między różne skłonności, tendencje, popędy, w istotę doskonałą. Według innych interpretacji, sześcioramienna gwiazda przedstawia zjednoczenie pierwiastka męskiego i żeńskiego.Akcja 2007 by Ish

Miałem trzy słoje z Huautlą, zakażone Bacillusem. Zakażenie pojawiło się dość późno, grzybnia była we wszystkich dobrze rozwinięta. Nie bardzo było co z tym zrobić, dlatego wykopałem dołek, wrzuciłem w niego zawartość słojów, całość przykryłem ziemią ogrodniczą i zostawiłem. W sumie wyszła z tego grządka grzybowa, bo parę razy ją nawadniałem, ale w końcy grzybki wyrosły. Nie zrywałem ich, woalki pękły bardzo szybko i w tej chwili większość z nich pozbyła się już zarodników. Co ciekawe Huautla outdoor bardzo różni się od indoor'u. Owocniki są bardzo niskie, ale za to masywniejsze, nie widać resztek woalki na kapelutkach (znaczy nie ma tych białych kropeczek) no i właśnie bardzo szybko zaczynają rozsiewać zarodniki.
Poniżej przybliżona lokalizacja akcji

Huautla - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonym obszarze 5 % z uwagi na zaobserwowanie owocników w pierwszej fazie akcji
gatunek wprowadzono do krwioobiegu w czerwcu 2007 przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem Ish, w stopniu kognicior młodszy.Akcja 2007 by Tomash

Zamysłem akcji było możliwie naturalnie zaszczepić jak największą ilość pseudo-substratu, który to miał posłużyć do zaszczepienia okolic nadmorskich wspaniałą odmianą GT. Postanowiłem zatem zrobić próbę. Kupiłem 50l worek TORFU i dodałem doń 1/3 szklanki wapna, wymieszałem i następnego dnia wsadziłem tam 100g skolonizowanego ziarna.
Tydzień - nic. Ziarno nie drgnie.
Dwa tygodnie - nic zero.
Olałem to zatem i worek został bez opieki na dworze.
Miesiąc później zaglądam a w worku zalęgły się mrówki. Ale nic to ponieważ... CAŁY worek jest zarośnięty grzybnią. Cała ziemia jest poprzecinana strzępkami i zaczęła nawet owocować.
Zatem kupujcie panowie TORF - ja za 50l dałem 11zł. Szczepcie z dala od owadów i oddajcie go ziemi by rozrastała się nasza fungi-młodzież bez ograniczeń. Ja oddałem cały worek pobliskiemu laskowi i mam nadzieję już w krótce oglądać efekty ciężkiej (buhahaha) pracy.
Poniżej przybliżona lokalizacja akcji

Golden teacher - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonym obszarze 1 %
gatunek wprowadzono do krwioobiegu w maju 2007 przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem Tomash, w stopniu kognicior młodszy.
Akcja 2006 by cjuchu

B+ - prawdopodobieństwo występowania na zaznaczonym obszarze 1 %
gatunek wprowadzono do krwioobiegu 01.07.2006 przez wyswobadzacza kognitywnego z mianownikiem cjuchu, w stopniu kognicior młodszy.
PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024