Gatunki Grzybów Enteogennych

szukaj na psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

ZDJęCIA

Psilocybe cubensis „Penis Envy“

Psilocybe cubensis „Penis Envy“_0
link: Psilocybe cubensis „Penis Envy“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Penis Envy“_1
link: Psilocybe cubensis „Penis Envy“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Penis Envy“_2
link: Psilocybe cubensis „Penis Envy“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Penis Envy“_3
link: Psilocybe cubensis „Penis Envy“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Penis Envy“_4
link: Psilocybe cubensis „Penis Envy“ - foto 5


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023