Gatunki Grzybów Enteogennych

szukaj na psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

ZDJęCIA

Psilocybe cubensis „Ecuador“

Psilocybe cubensis „Ecuador“_0
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Ecuador“_1
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Ecuador“_2
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Ecuador“_3
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Ecuador“_4
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 5


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_5
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Ecuador“_6
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Ecuador“_7
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Ecuador“_8
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 9


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_9
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Ecuador“_10
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Ecuador“_11
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 12


Psilocybe cubensis „Ecuador“_12
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 13


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_13
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 14


Psilocybe cubensis „Ecuador“_14
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 15


Psilocybe cubensis „Ecuador“_15
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 16


Psilocybe cubensis „Ecuador“_16
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 17


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_17
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 18


Psilocybe cubensis „Ecuador“_18
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 19


Psilocybe cubensis „Ecuador“_19
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 20


Psilocybe cubensis „Ecuador“_20
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 21


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_21
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 22


Psilocybe cubensis „Ecuador“_22
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 23


Psilocybe cubensis „Ecuador“_23
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 24


Psilocybe cubensis „Ecuador“_24
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 25


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_25
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 26


Psilocybe cubensis „Ecuador“_26
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 27


Psilocybe cubensis „Ecuador“_27
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 28


Psilocybe cubensis „Ecuador“_28
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 29


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_29
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 30


Psilocybe cubensis „Ecuador“_30
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 31


Psilocybe cubensis „Ecuador“_31
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 32


Psilocybe cubensis „Ecuador“_32
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 33


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_33
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 34


Psilocybe cubensis „Ecuador“_34
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 35


Psilocybe cubensis „Ecuador“_35
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 36


Psilocybe cubensis „Ecuador“_36
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 37


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_37
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 38


Psilocybe cubensis „Ecuador“_38
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 39


Psilocybe cubensis „Ecuador“_39
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 40


Psilocybe cubensis „Ecuador“_40
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 41


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_41
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 42


Psilocybe cubensis „Ecuador“_42
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 43


Psilocybe cubensis „Ecuador“_43
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 44


Psilocybe cubensis „Ecuador“_44
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 45


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_45
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 46


Psilocybe cubensis „Ecuador“_46
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 47


Psilocybe cubensis „Ecuador“_47
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 48


Psilocybe cubensis „Ecuador“_48
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 49


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_49
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 50


Psilocybe cubensis „Ecuador“_50
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 51


Psilocybe cubensis „Ecuador“_51
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 52


Psilocybe cubensis „Ecuador“_52
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 53


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_53
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 54


Psilocybe cubensis „Ecuador“_54
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 55


Psilocybe cubensis „Ecuador“_55
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 56


Psilocybe cubensis „Ecuador“_56
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 57


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_57
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 58


Psilocybe cubensis „Ecuador“_58
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 59


Psilocybe cubensis „Ecuador“_59
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 60


Psilocybe cubensis „Ecuador“_60
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 61


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_61
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 62


Psilocybe cubensis „Ecuador“_62
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 63


Psilocybe cubensis „Ecuador“_63
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 64


Psilocybe cubensis „Ecuador“_64
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 65


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_65
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 66


Psilocybe cubensis „Ecuador“_66
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 67


Psilocybe cubensis „Ecuador“_67
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 68


Psilocybe cubensis „Ecuador“_68
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 69


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_69
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 70


Psilocybe cubensis „Ecuador“_70
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 71


Psilocybe cubensis „Ecuador“_71
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 72


Psilocybe cubensis „Ecuador“_72
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 73


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_73
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 74


Psilocybe cubensis „Ecuador“_74
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 75


Psilocybe cubensis „Ecuador“_75
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 76


Psilocybe cubensis „Ecuador“_76
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 77


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_77
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 78


Psilocybe cubensis „Ecuador“_78
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 79


Psilocybe cubensis „Ecuador“_79
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 80


Psilocybe cubensis „Ecuador“_80
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 81


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_81
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 82


Psilocybe cubensis „Ecuador“_82
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 83


Psilocybe cubensis „Ecuador“_83
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 84


Psilocybe cubensis „Ecuador“_84
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 85


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Ecuador“_85
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 86


Psilocybe cubensis „Ecuador“_86
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 87


Psilocybe cubensis „Ecuador“_87
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 88


Psilocybe cubensis „Ecuador“_88
link: Psilocybe cubensis „Ecuador“ - foto 89


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023