Gatunki Grzybów Enteogennych

szukaj na psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

ZDJęCIA

Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“

Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_0
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_1
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_2
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_3
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_4
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 5


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_5
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_6
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_7
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_8
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 9


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_9
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_10
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_11
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 12


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_12
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 13


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_13
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 14


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_14
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 15


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_15
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 16


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_16
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 17


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_17
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 18


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_18
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 19


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_19
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 20


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_20
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 21


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_21
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 22


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_22
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 23


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_23
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 24


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_24
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 25


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_25
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 26


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_26
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 27


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_27
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 28


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_28
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 29


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_29
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 30


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023