Gatunki Grzybów Enteogennych

szukaj na psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

ZDJęCIA

Psilocybe caerulea

Psilocybe caerulea_0
link: Psilocybe caerulea - foto 1


Psilocybe caerulea_1
link: Psilocybe caerulea - foto 2


Psilocybe caerulea_2
link: Psilocybe caerulea - foto 3


Psilocybe caerulea_3
link: Psilocybe caerulea - foto 4


Psilocybe caerulea_4
link: Psilocybe caerulea - foto 5


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe caerulea_5
link: Psilocybe caerulea - foto 6


Psilocybe caerulea_6
link: Psilocybe caerulea - foto 7


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023