Gatunki Grzybów Enteogennych

szukaj na psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

ZDJęCIA

Psilocybe aucklandiae

Psilocybe aucklandiae_0
link: Psilocybe aucklandiae - foto 1


Psilocybe aucklandiae_1
link: Psilocybe aucklandiae - foto 2


Psilocybe aucklandiae_2
link: Psilocybe aucklandiae - foto 3


Psilocybe aucklandiae_3
link: Psilocybe aucklandiae - foto 4


Psilocybe aucklandiae_4
link: Psilocybe aucklandiae - foto 5


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe aucklandiae_5
link: Psilocybe aucklandiae - foto 6


Psilocybe aucklandiae_6
link: Psilocybe aucklandiae - foto 7


Psilocybe aucklandiae_7
link: Psilocybe aucklandiae - foto 8


Psilocybe aucklandiae_8
link: Psilocybe aucklandiae - foto 9


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe aucklandiae_9
link: Psilocybe aucklandiae - foto 10


Psilocybe aucklandiae_10
link: Psilocybe aucklandiae - foto 11


Psilocybe aucklandiae_11
link: Psilocybe aucklandiae - foto 12


Psilocybe aucklandiae_12
link: Psilocybe aucklandiae - foto 13


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe aucklandiae_13
link: Psilocybe aucklandiae - foto 14


Psilocybe aucklandiae_14
link: Psilocybe aucklandiae - foto 15


Psilocybe aucklandiae_15
link: Psilocybe aucklandiae - foto 16


Psilocybe aucklandiae_16
link: Psilocybe aucklandiae - foto 17


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023