Gatunki Grzybów Enteogennych

szukaj na psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

ZDJęCIA

Psilocybe baeocystis

Psilocybe baeocystis_0
link: Psilocybe baeocystis - foto 1


Psilocybe baeocystis_1
link: Psilocybe baeocystis - foto 2


Psilocybe baeocystis_2
link: Psilocybe baeocystis - foto 3


Psilocybe baeocystis_3
link: Psilocybe baeocystis - foto 4


Psilocybe baeocystis_4
link: Psilocybe baeocystis - foto 5


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe baeocystis_5
link: Psilocybe baeocystis - foto 6


Psilocybe baeocystis_6
link: Psilocybe baeocystis - foto 7


Psilocybe baeocystis_7
link: Psilocybe baeocystis - foto 8


Psilocybe baeocystis_8
link: Psilocybe baeocystis - foto 9


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe baeocystis_9
link: Psilocybe baeocystis - foto 10


Psilocybe baeocystis_10
link: Psilocybe baeocystis - foto 11


Psilocybe baeocystis_11
link: Psilocybe baeocystis - foto 12


Psilocybe baeocystis_12
link: Psilocybe baeocystis - foto 13


[ Album gatunkooW ]  

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe baeocystis_13
link: Psilocybe baeocystis - foto 14


Psilocybe baeocystis_14
link: Psilocybe baeocystis - foto 15


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023