Psilocybe acutipilea

Psilocybe acutipilea (Speg.) Guzmán


synonimy:
Deconica acutipilea Speg. (1889)

Cechy makroskopowe:
  • Kapelusz: 7-10 mm średnicy, kulisto stożkowy do stożkowo brodawkowanego, gładki do nieco prążkowanego na krawędzi, higrofaniczny(?), brązowy do brązowawego, lepki(?).
  • Blaszki: Półprzyrośnięte lub zatokowato wyciętych, brązowawo czekoladowe z białawymi krawędziami.
  • Trzon: 50 x 1-2 mm, walcowaty, pusty, powyginany, białawy do żółtawego, pokryty kłaczkowatymi białymi włókienkami (zdaje się barwić na niebiesko po uszkodzeniu).
  • Kontekst: Białawy.
  • Zapach: I smak nieznany.

Cechy mikroskopowe:
  • Zarodniki/Bazydiospory: (7-) 8-9,5 (-11) x 5-6 (-7) x 4-5 µm, romboidalnawe w widoku z przodu, eliptyczne lub eliptycznawe w widoku bocznym, grubościenne, brązowawo żółtawe, z szeroką nasadową porą rostkową.
  • Podstawki: Podstawek i pleurocystyd nie zaobserwowano (obłocznia zapadnięta) (możliwe, że nie ma pleurocystyd).
  • Cheilocystydy: 15-28 x 5-8 µm, szkliste, obfite, pęcherzykowato-gruszkowate z długą szyjką 8-10 x 1-2 µm, formujące bardziej lub mniej sterylną opaskę na krawędzi blaszki.
  • Podobłocznia: Podobłocznia i trama brązowawo żółtawa z zapadniętymi strzępkami.
  • Naskórek: Galaretowatawy ze szklistych wydłużonych strzępek.

Siedlisko: Pojedynczy na próchnicy w lasach podtropikalnych. Znany jedynie z tego typu okolicy.

Przebadany materiał: BRAZYLIA, Apiaí (Apiahy), jesień 1881, Spegazzini 1536 (typ LPS 38307).

Omówienie: Gatunek ten zbliżony jest do Psilocybe mexicana Heim oraz Psilocybe caerulescens Murr., i zdaje się być pośredni między nimi. Rozmiar zarodników i cheilocystyd służy do rozdzielenia Psilocybe acutipilea od tych dwóch pozostałych gatunków (patrz Guzmán 1977-B). Możliwe, że gatunek ten posiada właściwości halucynogenne ze względu na jego pokrewieństwo ze wspomnianymi wyżej gatunkami, które są stosowane przez Indian meksykańskich jako grzyby psychotropowe.

source - www.mycotaxon.com [7 (2): 226]

Zdjęcia na www.mushroomobserver.org

tłumaczenie: cjuchu
[ Powrót do spisU ]    [ Lista znanych gatunkooW ]    [ Album gatunkooW ]    [ Zasugeruj brak gatunkU ]
PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024

PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024