Psilocybe bohemica

Psilocybe bohemica Šebek (1983)

Łysiczka czeska

synonimy:
Psilocybe serbica M.M.Moser & E.Horak (1969)
Psilocybe arcana Borov. & Hlavácek (2001)
Psilocybe moravica Borov. (2003)

Ten europejski gatunek jest bardzo zbliżony do północnoamerykańskiego Psilocybe cyanescens (który też zresztą rozprzestrzenia się w Europie). Psilocybe cyanescens nie ma prześwitujących blaszek na brzegu kapelusza w stanie wilgotnym, blaszki są wycięte lub wąsko przyrośnięte, osłona łacząca brzeg kapelusza z trzonem jest wyraźniejsza. Wyrasta w tych samych siedliskach.
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach. Na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych, gałązkach, kompoście, resztkach roślinnych, w ogrodach, parkach, na poboczach dróg, w miejscach żyznych, ruderalnych.

Zdjęcia na www.mushroomobserver.org

tłumaczenie: cjuchu
[ Powrót do spisU ]    [ Lista znanych gatunkooW ]    [ Album gatunkooW ]    [ Zasugeruj brak gatunkU ]
PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023

Psilocybe bohemica_0
link: Psilocybe bohemica - foto 1


Psilocybe bohemica_1
link: Psilocybe bohemica - foto 2


Psilocybe bohemica_2
link: Psilocybe bohemica - foto 3


Psilocybe bohemica_3
link: Psilocybe bohemica - foto 4


Psilocybe bohemica_4
link: Psilocybe bohemica - foto 5


Psilocybe bohemica_5
link: Psilocybe bohemica - foto 6


Psilocybe bohemica_6
link: Psilocybe bohemica - foto 7


Psilocybe bohemica_7
link: Psilocybe bohemica - foto 8


Psilocybe bohemica_8
link: Psilocybe bohemica - foto 9


Psilocybe bohemica_9
link: Psilocybe bohemica - foto 10


Psilocybe bohemica_10
link: Psilocybe bohemica - foto 11


Psilocybe bohemica_11
link: Psilocybe bohemica - foto 12


Psilocybe bohemica_12
link: Psilocybe bohemica - foto 13


Psilocybe bohemica_13
link: Psilocybe bohemica - foto 14


Psilocybe bohemica_14
link: Psilocybe bohemica - foto 15


Psilocybe bohemica_15
link: Psilocybe bohemica - foto 16


Psilocybe bohemica_16
link: Psilocybe bohemica - foto 17


Psilocybe bohemica_17
link: Psilocybe bohemica - foto 18


Psilocybe bohemica_18
link: Psilocybe bohemica - foto 19


Psilocybe bohemica_19
link: Psilocybe bohemica - foto 20


Psilocybe bohemica_20
link: Psilocybe bohemica - foto 21


Psilocybe bohemica_21
link: Psilocybe bohemica - foto 22


Psilocybe bohemica_22
link: Psilocybe bohemica - foto 23


Psilocybe bohemica_23
link: Psilocybe bohemica - foto 24PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023