Psilocybe cubensis „Ecuador Yosterizzii“
Odmiana ta pochodzi od Mushroomtroll. Podał on następujący opis.
Psilocybe cubensis ecuadorian var. Yosterizii ma bardzo widoczne usłojenie i wąskie linie na kapeluszach, z których niektóre są bez pierścienia. Około 3 lata zajęło jego opracowanie, i daje on wielokrotne rzuty (jeśli utrzymasz inkubator wolnym od pasożytów uzyskasz rzut co każde 2 tygodnie przez około 6 miesięcy, odmiana ta nie wymaga okrywy lecz jest konieczna dla wielokrotnych rzutów (zwykle rozkładam na dnie 5 cm perlitu i dodaję 2 cm przesterylizowanej wody, rozkładam na to 5 mm skolonizowanego ziarna a następnie okrywam 2 cm mchu torfowca. (Mech torfowiec jest moczony do punktu, w którym tylko kilka kropli wody wypływa między palcami a następnie jest sterylizowany.)

source - www.fsre.nl

tłumaczenie: cjuchu
[ Powrót do spisU ]    [ Lista znanych gatunkooW ]    [ Album gatunkooW ]    [ Zasugeruj brak gatunkU ]
PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024

PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024