Psilocybe cubensis „John Allen“
Poniższa informacja o tej odmianie została wysłana przez Johna Allena na forum entheogen.com!
Odmiana Allen została opracowana przez Hydrogen'a ze Shroomery na cześć moich badań i zbierania odcisków zarodników.
Kolejną jaką opracował była odmiana Elephant Gate. Nie nazwałem żadnej z nich chociaż pochodzą z Koh Samui. Nie potrafię sobie przypomnieć z jakiego obszaru pochodzi odmiana Allen. Nie nazwałem jej. Lecz rozumiem, że też szybko kolonizuje jak BHT i Cambodian.

source - www.fsre.nl

tłumaczenie: cjuchu
[ Powrót do spisU ]    [ Lista znanych gatunkooW ]    [ Album gatunkooW ]    [ Zasugeruj brak gatunkU ]
PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024

PoradnikI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024