TripoGramTripogram jest wykresem sporządzonym na podstawie trzech kwestionariuszy badawczych z Eksperymentu Wielki Piątek, którego autorem jest Walter Pahnke - pioniera na polu obiektywnawych prób pojmowania indukowanych psychedelicznie doznań mistycznych. Pozwala pomierzyć i graficznie odwzorować - jakkolwiek subiektywnawie, aczkolwiek jakośkolwiek - doznanie psychedeliczne w celu ocenienia jego kompletności w kontekście religijnomistycznym określonym typologią przedstawioną w tymże Eksperymencie.
W miarę możliwości punktujemy jedno konkretne doznanie, najpewniej to najznamienitsze, ponieważ wypadkowa wszystkich doznań mogłaby zawyżać (i/lub zaniżać) wynik kompletności.
Przed przystąpieniem dobrze jest zapoznać się z materiałem Dragi a mistycyzm - Eksperyment Wielki Piątek Waltera Pahnke, a zwłaszcza z rozdziałem Zjawiskowa typologia mistycznych stanów świadomości, opisującym najcharakterystyczniejsze - w kontekście pewnej obiektywności - cechy doznania mistycznopsychedereligijnego.
Nie trzeba odpowiadać na wszystkie kwestionariusze, a nawet pytania naraz. Tak długo jak długo istnieją ciastka, można powrócić i kontynuować wypełnianie.
Tripogram nie preferuje wielokrotnego wysyłania kwestionariuszy i można je wkluczyć tylko raz.
Nie ma chyba także sensu przystępować do kwestionariuszy, jeśli jeszcze oczekuje się na najznamienitsze doznania.
Tutaj można znaleźć średni wynik uczestników tego internetowego tripogramowania.

Do wyboru są trzy kwestionariusze z eksperymentu (C, D_II, D_III) oraz formularz metryczkowy (X) profilujący grupę odpowiadających. Do każdego wypełnionego kwestionariusza zostanie wygenerowany wykres odpowiedzi i obliczona zostanie kompletność dla kwestionariusza według założeń Eksperymentu. Po wypełnieniu wszystkich trzech kwestionariuszy zostanie wygenerowany czwarty wykres zbiorczy wraz z ogólną kompletnością obliczoną z trzech kwestionariuszy. Aby dołączyć wyniki do statystyki należy wypełnić formularz X przed kwestionariuszami eksperymentalnymi.

Wypełnij formularz X i wybierz któryś kwestionariusz:
Kwestionariusz C
Kwestionariusz D II
Kwestionariusz D III

Najpierw wypełnij poniższy formularz X

Formularz X

Wiek
Kraj
Płeć
Rasa
Wykształcenie
Status zawodowy
Stan cywilny
Miejsce zamieszkania
Preferowana dieta
Preferowana dieta duchowa
Praktyka duchowa
Preferowane nałogi
Typ osobowości
Tryb życia
Doświadczenie psychonautyczne

PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024