manna z nieba (pdf)
wersja pdf

zakładki

szukaj na psilosophy:  
   

Manna z Nieba

(Manna From Heaven)
by

Steve Kubby


[ tłumaczenie: cjuchu ]

Z Psychedelic Illuminations Volume 1, Issue VII
Rysunek Gustave Doré


Istnieje bardzo wielu ludzi, którzy nigdy nie potraktowaliby zastosowania roślin wizjonerskich jako doświadczenia duchowego. Ludzie ci uważają, że doświadczenia duchowe muszą pochodzić bezpośrednio od Boga, i że zastosowanie roślin wizjonerskich jest sprzeczne z naukami Biblii. Wbrew temu poglądowi, Biblia nigdy wyraźnie nie zakazuje stosowania roślin wizjonerskich lub mikstur. Natomiast to, co znajdziesz, to wiele ciekawych odniesień do pokarmu duchowego zesłanego z nieba przez Boga, zwanego manna.

Biblia nigdy nie mówi nam dokładnie, czym była manna i skąd się wzięła, lecz istnieje wiele starotestamentowym fragmentów, które opisują jej cechy fizyczne i warunki związane z jej pojawianiem się. Pierwsze biblijne odniesienie do manny znajduje się w Księdze Wyjścia, gdy dzieci Izraela uciekają z Egiptu podążając za Mojżeszem na pustkowie. Po sześciu tygodniach tułaczki, zaczęli skarżyć się Mojżeszowi, że są zmęczeni i głodni. To, co dzieje się dalej jest naprawdę nadzwyczajne:

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie (Wj 16:4).

(Jest to fragment oficjalnego polskiego przekładu z Biblii Tysiąclecia, tłumaczenie z angielskiego tego samego fragmentu pochodzącego z niniejszego tekstu, będące ustępem z wersji Biblii Króla Jakuba [BKJ] znajduje się poniżej w kolorze szarym i w takiej postaci będzie dołączane w razie potrzeby w reszcie tego tłumaczenia. Linki do wersów biblijnych z angielskiej wersji tego dokumentu były nieaktualne [por. z oryg.], więc zostały zastąpione aktualnymi linkami kierującymi na działającą stronę Biblii Króla Jakuba. Odnośniki do wersów Biblii Króla Jakuba przytaczane za angielskim oryginałem zostają opatrzone skrótem BKJ- przyp.tłum.)

Wówczas PAN powiedział do Mojżesza, Zobacz, ześlę wam chleb z nieba; i ludzie będą wychodzić i zbierać każdego dnia pewną racje, bym mógł sprawdzić, czy będą szli za moim prawem czy nie (Wj 16:4 [BKJ])(oryginalny rozdział Wj 16 BKJ.).

Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. (Wj 16:14). Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: "Co to jest?" - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: "To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm." (Wj 16:15)

A gdy leżąca rosa znikła, zobaczyli, że na powierzchni pustyni leży mała okrągła rzecz, mała jak szron na ziemi (Wj 16:14 [BKJ]). I gdy ujrzały to dzieci Izraela, mówili jeden do drugiego, To jest manna: gdyż nie mieli pojęcia czym to było. I powiedział do nich Mojżesz, To jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia (Wj 16:15 [BKJ]).

Gdy czytałem ten ustęp, zostałem zaskoczony faktem, że manna z łatwością pasuje do opisu grzybów psilocybe. Z jednej strony magiczne grzyby są małe i okrągłe, i jako że wyrastają tak szybko zdawały się pojawiać w ciągu nocy jakby z nieba. Również, każdy kto je zbierał natychmiast zauważył, że zmieniają kolor na niebieski w miejscu zerwania i nie mają korzeni, dając kolejny powód by sądzić, że grzyby były niebiańskiego pochodzenia. Zauważ, że manna nie spadła po prostu z nieba, lecz zamiast tego jest opisana jako nadchodząca ze szronem i rosą, podczas mokrych pór roku. Są to akuratne warunki pogodowe do rozwoju grzybów. I w końcu, manna jest opisana jako chleb.

Mimo że przekłady zaciemniły cel tego ustępu, zdaje się to być opisem tego jak znaleźć i zidentyfikować mannę, a także odróżnić ją od innych niepsychoaktywnych (lub ewentualnie zabójczych) grzybów. Szukaj małych okrągłych rzeczy, które są jak chleb, nadchodzą z deszczem, i zdają się mieć niebiańskie (niebieskawe) ubarwienie. Grzyby psilocybowe wypuszczają również maleńkie główki (pinheads), które rozszerzają się we wszystkich kierunkach i podobne są do szronu. (Do szronu raczej najbardziej podobne byłyby tu primordia niż same piny. - przyp.tłum.)

Warto również zauważyć, że Mojżesz mówi dzieciom Izraela, iż manna pochodzi bezpośrednio z Nieba by sprawdzić, czy będą szli za prawem Boga. Oto dowód, że manna została obdarzona niezwykłymi mocami duchowymi, podobnie jak magiczne grzyby. Jednakże, manna nie nadaje automatycznie mocy duchowej. Zamiast tego, służy jako test. Magiczne grzyby zapewniają doznania wizjonerskie, które z pewnością sprawdzą każdego, który je przyjął. Mojżesz powiedział również, że manna jest dosłownie "chlebem pana", co jest niezwykle podobne do dosłownej nazwy azteckiej dla grzybów psilocybinowych, "ciało bogów".

Lecz jak i dlaczego nagle pojawiła się manna? Ponownie odwołując się do Biblii, widocznym jest, że dzieci Izraela podróżowały do ziemi, gdzie była rosa o poranku. Jako wielkie plemię koczownicze, Izraelici przyprowadzili ze sobą na ten obszar wiele bydła i owiec. Oznacza to wiele obornika. Zmiana klimatu z jałowych ziem Egiptu na wilgotny klimat pustkowi stworzyły idealne warunki dla rozmnażania i rozprzestrzeniania się grzybów psilocybe w łajnie zwierząt.

W Księdze Wyjścia 16:19-21 (oryginalny rozdział Wj 16 BKJ), odnajdujemy więcej odniesień do manny.

Następnie Mojżesz powiedział do nich: "Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana" (Wj 16:19). Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz (Wj 16:20). Zbierali to każdego rana, każdy według swych potrzeb. Lecz gdy słońce goręcej przygrzewało, topniało (Wj 16:21).

I Mojżesz powiedział, Niech nikt nie zostawi jej do rana (Wj 16:19 [BKJ]). Mimo wszystko nie posłuchali Mojżesza, i niektórzy z nich pozostawili ją do rana, i zalęgła się robakami i śmierdziała: i Mojżesz rozgniewał się na nich (Wj 16:20 [BKJ]). A oni zbierali ją każdego poranka, każdy człowiek stosownie do swego spożycia. A gdy stało się gorąco od słońca, to stopniała...(Wj 16:21 [BKJ]).

Każdy, kto zna się na grzybach wie, że bardzo szybko się psują i wysychają pod wpływem ciepła słonecznego, dokładnie jak manna.

Ciekawym się zdaje, że Mojżesz rozpoznał mannę natychmiast, gdy dzieci Izraela mu ją pokazały. Wiedział, że manna mogłaby się zepsuć jeśli nie zostałaby zebrana i zjedzona o poranku. Lecz jak Mojżesz dowiedział się o mannie? Być może Mojżesz wiedział o mannie, ponieważ napotkał już grzyba w czasie gdy widział płonący krzew. Nawiązując do wcześniejszego okresu jego życia, przekonujemy się, że Mojżesz:

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb (Wj 3:1). Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego (Wj 3:2).

Czy Mojżesz zjadł święty grzyb podczas obozowania w górach? Znowu możemy tu jedynie spekulować, że obornik z jego trzody i zmiana klimatu wytworzyły właściwe środowisko dla owocnikowania grzybów. Być może Mojżesz spożył grzyby jedynie przez przypadek, lub być może jego teść, który wiemy, że był także kapłanem, zaznajomił Mojżesza z grzybem. Archeologiczne świadectwo na stosowanie grzyba psychedelicznego w czasach biblijnych jest dobrze udokumentowane przez Terence'a McKenna, więc twierdzenie, że Mojżesz mógł mieć pewne doświadczenie z wizjonerskimi grzybami jest uzasadnione1.

Później, w Wersach [Księgi Liczb] 11:6-9 (oryginalny rozdział Lb 11 BKJ), manna ponownie jest opisana w kategoriach niezwykle podobnych do magicznych grzybów:

Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną (Lb 11:6). Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium (Lb 11:7). Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak ciasto na oleju (Lb 11:8). Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna (Lb 11:9).

Lecz teraz nasza dusza wyschła: nie ma już nic, poza tą manną, przed naszymi oczyma (Lb 11:6 [BKJ]). A manna była jak nasiona Kolendry, a jej kolor jak kolor bdelium (Lb 11:7 [BKJ]). A ludzie chodzili i ją zbierali, i mielili w młynkach, lub tłukli w moździerzu i piekli ją na patelniach; i robili z niej ciasta: a jej smak był jak smak świeżego oleju (Lb 11:8 [BKJ]). A gdy w nocy na obóz opadła rosa, opadła na niego manna (Lb 11:9 [BKJ]).

Znajdujemy tu mannę opisaną jako będącą przed naszymi oczyma, posiadającą neutralny smak, jak świeży olej, i ponownie, Biblia wspomina, że manna pojawia się o poranku gdy spadnie rosa. Stary Testament mówi nam nawet jak manna wygląda, manna była jak nasiono kolendry, i tego koloru. Gdy grzyby psilocybe wyschną, ich gama kolorów jest praktycznie identyczna z wysuszonym nasionem kolendry. W obu przypadkach, grzybów i nasion, widzimy dużo podobieństw w fakturze, kolorze, tonach, kontrastach i wyglądzie ogólnym. Dzieci Izraela musiały się wielce namyślać jak przekazać wygląd manny tak by pomóc przyszłym pokoleniom, które mogłyby ją napotkać. Jednakże grzyby były tajemnicą dla Hebrajczyków i nie byli w stanie przewidzieć gdzie można by znaleźć mannę. Nie mieli pojęcia, że obornik ich bydła umożliwiał grzybowi odnalezienie drogi do ich górskich obozowisk.

Zauważ, że manna była mielona w młynkach lub tłuczona w moździerzu. Jest to dziwne, ponieważ wcześniej powiedziano nam, że manna była bardzo delikatna, potem zrobiło się gorąco od słońca i stopniała. Jednakże, jeśli manna była grzybem psilocybe, wówczas była prawdopodobnie suszona a następnie mielona w celu wykorzystania do pieczenia. W rzeczywistości, suszone magiczne grzyby są dość twarde. Mielenie lub kruszenie suszonego grzyba a następnie pieczenie z mączką zapewniało, że delikatne psychoaktywne cząsteczki zachowały swą najwyższą moc.

W kolejnym ustępie, Biblia opisuje mannę jako posiadającą jasnobrązowy kolor i strukturę jak wafel, z pewnością dokładny opis koloru i faktury suszonego grzyba psilocybe. Dowiadujemy się również, że smak manny nie jest już taki jak świeżego oleju, lecz raczej jak miodu. Zgodnie z badaniami McKenny, miód od dawna stosowany był w Meksyku jako środek ochrony dla grzybów zawierających psilocybinę. Być może dzieci Izraela zaczęli mieszać miód z manną by utrzymać ich potencję. Dowiadujemy się, że Mojżesz oznajmił, iż manna musi być zachowana dla przyszłych pokoleń:

Dom Izraela nadał temu [pokarmowi] nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendra i miała smak placka z miodem (Wj 16:31). Mojżesz rzekł: "Oto, co nakazał Pan: Napełnijcie omer i przechowajcie go dla waszych późniejszych pokoleń, aby ujrzeli pokarm, którym żywiłem was na pustyni po wyprowadzeniu z ziemi egipskiej" (Wj 16:32).

Ponownie powiedziano nam by napełnić omer manną. Lecz ile to jest omer? Isaac Asimov, w swojej książce o Biblii, wnioskuje, że omer to około czterech litrów, podczas gdy wersja Biblii Króla Jakuba szacuje omer na sześć pint (jedna pinta to około pół litra - przyp.tłum.). Grzyby psilocybe są w 92% z wody i jedynie 8% pozostaje po ich wysuszeniu. Ponadto, świeże grzyby zajmują dużo miejsca, w związku z ich kształtem. Tak więc cztery litry świeżych magicznych grzybów dałoby mniej niż dziesiątą część litra, lub około 1/4 kubka suszonej, sproszkowanej manny. Jest to bliski odpowiednik ilości magicznych grzybów potrzebnych na umiarkowanie silną dawkę, gdy zastosuje się je do pieczenia. Jest to ważne, ponieważ wyraźnie pokazuje, że manna nie tylko ma podobne cechy do magicznych grzybów, pokazuje także, że była stosowana w tej samej ilości, co grzyby. Więc manna pasuje do grzyba psilocybe po analizie zarówno jakościowej jak i ilościowej dostarczając przekonującego argumentu, że grzyby psilocybe są w rzeczywistości "manną z Nieba".

Oczywiście są tacy, którzy pozostaną dozgonnie sceptyczni, ale należy pamiętać, że opis manny podany w starym testamencie nosi dokładne podobieństwo do grzybów. Nawet jeśli grzyby psilocybe nie są manną, podobieństwa wskazały grzyba jako możliwego kandydata, i z pewnością pasują do "duchowego pokarmu". Niestety, gdy dzieci Izraela w końcu dotarły do suchego obszaru Kanaan, zagadkowa manna już się nie pokazała.

Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan (Joz 5:12).

A nazajutrz manna ustała, po tym jak zjedli dawne ziarno tej ziemi: i nie miały już więcej manny dzieci Izraela, lecz tego roku jedli owoc ziemi Kanaan (Joz 5:12 [BKJ]). (oryginalny rozdział Joz 5 BKJ.).

Dzieci Izraela musiały być głęboko rozczarowane, gdy zabrakło świętej manny. Widzimy, że zadali sobie wiele trudu by zachować swą wiedzę o rozpoznawaniu i stosowaniu manny. Stary Testament zawiera szczegółowe informacje o kolorze, fakturze, wyglądzie, oraz związku z rosą, Stary Testament wyjaśnia nawet, w jaki sposób manna jest mielona a następnie używana do pieczenia ciast. Jeśli Izraelici myśleli, że manna była magicznym wydarzeniem spowodowanym przez Boga, czy kłopotaliby się odnotowywaniem wszelkich detali związanych ze zidentyfikowaniem manny? Co z manną, o której Mojżesz powiedział, że musi być odłożona dla przyszłych pokoleń? Zwracając się do Hebrajczyków 9:3-4 znajdujemy:

Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę "Święte Świętych" (Hbr 9:3). Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, ... (Hbr 9:4).

A za drugą zasłoną, Tabernakulum, zwane Najświętszym ze wszystkiego: (Hbr 9:3 [BKJ]) Które miało złotą kadzielnicę i Arkę Przymierza pokrytą dookoła złotem, w której był złoty garnek z manną,... (Hbr 9:4 [BKJ]). (oryginalny rozdział Hbr 9 BKJ.).

Dowiadujemy się tutaj, że manna miała być przechowywana w Najświętszym ze wszystkiego, Arce Przymierza. Najwidoczniej, manna była czymś o wielkiej mocy duchowej, gdyż Hebrajczycy traktowali ją z taką czcią, a nawet zadali sobie wiele trudu by ujrzeć mannę dawaną przyszłym pokoleniom. Musimy również rozważyć przymierze, które Żydzi zawarli z Bogiem, które celebrowano aktem obrzezania. Dlaczego przymierze z Bogiem wiązało się z usunięciem napletka u męskich niemowląt. Dlaczego nie tatuaż, blizna, wyrób odzieżowy lub biżuteria? Być może odpowiedzią jest to, że obrzezany penis niezwykle przypomina grzyba psilocybe, tuż przed oderwaniem się zasnówki od kapelusza grzyba, kiedy ma największy potencjał. Jeśli Arka Przymierza została zaprojektowana z myślą o przechowywaniu manny, to jest logiczne, że była również związana z manną poprzez rytualny akt obrzezania, dający każdemu Żydowi płci męskiej grzybopodobny penis.

Odkrycie, że manna była (i jest) grzybami psilocybe nie jest po prostu kwestią teologicznej lub akademickiej debaty. Tak wielka była moc nadawana manną, że ta mała grupa błąkających się niewolników była w stanie pokonać wszystkich wrogów, którzy stanęli jej na drodze, konfrontując się nawet z armiami, które były większe i lepiej wyposażone. Żydzi, Chrześcijanie oraz Muzułmanie, wszyscy wywodzą się od dzieci Izraela, którzy jedli mannę przez czterdzieści lat i uważali się za ludzi wybranych przez Boga. Raz jeszcze, przypominamy tezę McKenny, że ci, którzy zjedli grzyby psilocybe mają przewagę przetrwania, w związku z lepszą ostrością widzenia, spotęgowanymi zmysłami, lepszymi umiejętnościami łowieckimi, a w przypadku dzieci Izraela, lepszymi umiejętnościami wojownika. Manna dała Hebrajczykom ich własne przymierze z Bogiem jedynym, który jeszcze dzisiaj uznawany jest przez Chrześcijan, którzy wierzą, że Żydzi już otrzymali szczególne miejsce jako Naród Wybrany. Badacz biblijny Grant Jeffrey wyjaśnia:

"Przymierze z Bogiem zawarte przez Abrahama i królestwo obiecane Dawidowi, Salomonowi i wszystkim prorokom, zostanie ostatecznie zrealizowane w Królestwie Tysiącletnim... Pan obiecał nowe przymierze z Ismelem, w którym dałby im On nowe serce, odpuszczenie grzechów, oraz wypełnienie odnowionego narodu Duchem. To obiecane królestwo na zawsze zapewni spełnienie wszelkich nadziei i marzeń Narodu Wybranego."3

Czym jest nowe przymierze? Jest ponownym odkryciem manny.
Poprzez tysiące lat rozłamu, dokładny i szczegółowy opis manny oraz przekazy Biblii czekały na czasy, gdy wiadomość może zostać odkodowana, a manna może ponownie spełnić swą rolę niebiańskiego posłańca. Manna była podstawą żydowskiego przymierza z Bogiem. Faktycznie, to przymierze i zastosowanie manny oddzieliło Żydów jako Naród Wybrany. Biblia nie jest przesłaniem, ona jedynie wskazuje drogę. Manna jest świętym sakramentem zapewniającym Bogu środki by "mógł sprawdzić, czy będą szli za moim prawem czy nie".

Jeśli manna faktycznie jest grzybem psilocybinowym, wówczas oznacza to, że Koran, Biblia i Tora były inspirowane wizjami wywoływanymi psychedelicznie. Same fundamenty, na których spoczywają te religie pochodzą od doznania grzybowego. Mojżesz i dzieci Izraela stosowały grzyby jako prawdziwe sakramenty do kontaktowania się z Wyższą Potęgą, znaną również jako Allah, Bóg oraz Jahwe. Odkrycie, że manna jest prawdziwa, i że jest dziś dla nas dostępna oznacza, że tak jak dzieci Izraela my również możemy zastosować mannę do doświadczania radości, mądrości oraz duchowego odnowienia Narodu Wybranego.

  1. Terence McKenna, Food of the Gods, (New York, Harper Collins) p. 84.
  2. Terence McKenna, Food of the Gods, (New York, Harper Collins), p. 127.
  3. Grant R. Jeffrey, Heaven the last Frontier, (New York; Bantam), p. 132.
[ tłumaczenie: cjuchu ]szukaj na psilosophy:  
 
Odsłon
od 26.06.2012komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze

k o m e n t a r z e

 
 

szok ! starotestamentowa manna z nieba to może być psilocibe ! Już przy pierwszym kontakcie i małej dawce miałem silne poczucie obecności Boga i wszech ogarniającej miłości więc to by się zgadzało

frycek
09.07.2012 23:06:45

 
 
 
 

O tym, że manna mogła być grzybem wiedziałem już od dawna, ale z teorią o PC bym uważał ;-)

jz
15.07.2012 19:38:22

 
 
 
 

Teoria jest niespójna.

Niby manna to grzyb, nie wolno go zachowywać na następny dzień, ale jednak jakoś udaje się ją szybko ususzyć, aż trzeba tłuc w moździeżu.

Kolejna rzecz, przeoczona przez autora- manna szybko straciła by swą duchową moc przyjmowana codziennie, tolerancja. Izraelici nieraz pokładali w mannie ostatnie nadzieje na zaspokojenie głodu, na ile ciężkostrawne grzyby w takich ilościach mogły by pozostawać głównym składnikiem bezpiecznej diety?

Skąd takie ilości grzyba, zdolne wykarmić taki tłum? To by musiała być dosłownie plantacja? Nawet tłumacząc ilość obornikiem - gdy Izraelici wędrowali na nowy teren nie było tam jeszcze warunków wynikłych z hodowli zwierząt, aby grzyb mógł rosnąć na potęgę.

Teoryjka stronnicza, nieobiektywna i naciągana.

zWidzian
19.09.2012 14:56:10

 
 
 
 

no i grzyby raczej nie rosną na terenach pustynnych / stepowych

degu
03.11.2012 02:37:01

 
 
. .twój komentarz :

nick / ksywa :komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarzePoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024